شناخت انواع پوست و روتین مراقبت از آن

پوست به چهار گروه تقسیم بندی شده عبارتند از :

1. پوست نرمال :تمام اجزا پوست به موقع فعالیت میکنند. تمامی فاکتورهای موجود در لایه های پوست درحد مطلوب عمل مینمایند.

روتین مراقبت از پوست نرمال:

-  پاک سازی ملایم پوست با پاک کننده های Oil Free

-  استفاده از تونرهای طبیعی که فاقد الکل باشند.

-  استفاده از کرم مرطوب کننده مناسب پوست نرمال

-  استفاده روزانه از کرم ضدآفتاب

2.پوست چرب:آیا در این نوع پوست تعداد غدد مولد چربی زیاد است؟ نه چنین نیست فقط فعالیت غدد مولد چربی بیشتر از حد نرمال بوده

و درنتیجه چربی زیادی در سطح پوست مشاهده میشود .

روتین مراقبت از پوست چرب:

- پاک سازی پوست با پاک کننده های Oil Free

- استفاده از اسکراب ملایم

- استفاده از تونر فاقد الکل

- استفاده از مرطوب کننده مناسب پوست چرب

-  استفاده از محصولات درمانی

- استفاده روزانه از کرم ضدآفتاب

3.پوست خشک: پوست هایی هستند نازک و کشیده اند که در سطح پوست چروک های نامرئی و شکاف های کوچکی وجود دارد. در این نوع

پوست تعداد منافذ بسیار کم و گاهی هیچ منفذی وجود ندارد.

روتین مراقبت از پوست خشک:

- پاک سازی پوست

- استفاده از تونر

- استفاده از سرم پوست

- استفاده از مرطوب کننده مناسب پوست خشک

- استفاده از روغن پوست

- استفاده روزانه از کرم ضدآفتاب

4. پوست مختلط:این نوع پوست بیشتر در نواحی پیشانی تا نوک بینی چرب و گونه ها و بقیه پوست صورت خشک میباشد. نگهداری این نوع

پوست کمی سخت است، لذا با کمی حوصله و صبوری امکان نگهداری آن میسر است .

روتین مراقبت از پوست مختلط:

-  پاک سازی پوست

- استفاده از تونر فاقد الکل

-  استفاده از سرم آبرسان

-  استفاده از مرطوب کننده سبک

-  استفاده روزانه از کرم ضدآفتاب

{{text}}